Nallikallio, Ylöjärvi

Nallikallion vanha metsä Kurun pohjoispuolella edustaa tässä raportissa Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen välialueen suojelemattomia valtion luonnonmetsiä.

Yhteensä tältä ekologisesti erittäin tärkeältä vyöhykkeeltä löydettiin noin 600 hehtaaria METSO I ja II -kriteeriluokkien metsiä, joiden suojelu parantaisi merkittävästi kansallispuistojen kytkeytyneisyyttä.

Nallikallion metsä on lähes kauttaaltaan yli 100-vuotiasta korpista tuoreen kankaan kuusikkoa. Vanhimmat männyt lienevät yli 150-vuotiaita. Järeää lahopuuta on laajalti selvästi yli 10 kuutiota hehtaarilla ja metsä kuuluukin METSO I -kriteeriluokkaan. Kohteella on myös luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia korpia sekä korpimuuttumia. Rajauksen eteläkärjen muuhun metsään yhdistävä märkä korpi on palautumassa muutaman vuosikymmenen takaisesta avohakkuusta ja kasvaa nuorta metsää.

Kohteelle huhtikuussa 2021 tehdyllä maastokäynnillä havaittiin 4 vaarantunutta, 3 silmälläpidettävää ja 5 muuta vanhojen metsien lajia. Näiden esiintymiä kirjattiin yhteensä 25 kappaletta. Lisäksi havaittiin silmälläpidettävä kanahaukka tyypillisessä pesimäympäristössään.

Pinta-ala on 14 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita