Nurmes, Metsojärvi

Metsojärven luonnonmetsien ytimen muodostavat Metsoharjun kilpikaarnaiset petäjiköt, joissa esiintyy siellä täällä useiden satojen vuosien ikäisiäkin aihkeja. Harjumaisemaa elävöittävät pienet järvet ja lammet, joista osa on lähdepohjaisina täysin kirkasvetisiä.

Harju on samaa geologista muodostumaa Peurajärven esimerkkikohteen hiekkakankaiden kanssa, ja vanha metsäpeurojen kulkureitti. Peuroja onkin nähty alueella taas viime vuosina.

Avarien ja valoisien harjumänniköiden lisäksi alueen luonnonmetsiin kuuluu pienialaisia varjorinteiden kuusikoita, sekä vanhapuustoisia tai muuten edustavia rämeitä. Kohteeseen on sisällytetty myös Metso 1 -luokan järeäpuustoisia metsiä läheisten Suovaaran ja Kanervavaaran rinteiltä. Kohteen sijainti Paistinvaaran luonnonsuojelualueen sekä pienempien Suovaaran ja Kuomavaaran suojelualueiden keskellä entisestään korostaa näiden komeiden metsien suojeluarvoa.

Metsoharjun eteläosan vanhoja metsiä on myös hakattu 2000-luvulla voimakkaasti. Koko harjualueen yhtenäisyyttä olisi syytä kehittää ennallistamiskohteena, ja jättää maisemallisestikin tärkeät vanhat siemenpuut korjaamatta. Metsähallitus aikoo kuitenkin hakata ne.

Pinta-ala 62 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita