Oijusluoma, Kuusamo

Oijusluoman metsäalue Kuusamon keskustasta noin 15 kilometriä etelään sijaitsee olemassa olevien suojelualueiden ja luontokohteiden keskellä yhdistäen ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Kohteella on tuo-reita hakkuusuunnitelmia.

Pinta-ala 205 ha

Oijusluoman metsäalue Kuusamon keskustasta noin 15 kilometriä etelään sijaitsee olemassa olevien suojelualueiden ja luontokohteiden keskellä yhdistäen ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Kohteella on tuoreita hakkuusuunnitelmia. Alueen vanhat metsät ovat luonnonsuojelullisesti hyvin arvokkaita modernin metsätalouden ulkopuolella säilyneitä luonnontilaisen kaltaisia vanhoja metsiä. Niin aihkeja, keloja kuin järeää lahopuutakin on näissä luontaisestikin melko harvoissa metsissä näkyvästi.

Alueen metsiin kesäkuussa 2020 tehdyn maastokäynnin aikana todettiin 119 vaarantuneen, 215 silmälläpidettävän ja 66 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Monipuoliselta alueelta löytyi sekä mäntymetsiin, kuusimetsiin että vanhoihin lehtipuihin sitoutunutta uhanalaista lajistoa. Punaisen kirjan lajeja on dokumentoitu yhteensä 27.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita