Opinmaa, Taivalkoski

Taivalkosken metsäkonekoulun aiemmin hallinnoima Opinmaan valtionmetsäalue Taivalkosken keskustan koillispuolella on poikkeuksellisen laaja luonnonmetsien kokonaisuus, joka täyttää mm. korkean suojeluarvon HCV-kriteerit.

Alueella on erittäin hienoja harjumetsiä, joilla yli 150-vuotiaat männyt, aihkit ja ikikelot ovat tavallisia. Toisaalla rajausalueen metsät ovat kuusivaltaisia, osin hyvinkin reheviä, kauttaaltaan yli 100-vuotiaita luonnon synnyttämiä metsiä. Upeat suppakuopat, sianselkäharjut, jyrkkäpiirteiset rannat ja muut jääkauden jälkeiset muodostelmat tekevät alueesta myös geologisesti merkittävän.

Jotkut metsistä ovat täysin luonnontilaisia, mutta pääosalla aluetta on kuitenkin havaittavissa vanhoja harsintahakkuiden jälkiä ja justeeriajan palokorokantoja. Harjualueella on sijainnut myös sota-aikaan suuri leiri, jonka polttopuutarpeisiin on kerätty muun muassa vanhoja kelopuita. Lajistolle arvokkaan ikivanhan mäntylahopuun jatkumo on silti edelleen katkeamaton. Alueeseen kuuluu myös useampien lampien ja järvien rantametsiä, monet näistä poikkeuksellisen hienoja. Esimerkiksi Susijärven rantametsissä myrskyn kaatamaa puustoa on paikoin melko paljon, mutta metsä on kuitenkin säilynyt metsänä, joskin vaikeakulkuisena. 

Maastokäynneissä 2019, 2020 ja 2021 on rajauksen eri puolilla tehty 650 havaintoa yhteensä 37:ästä uhanalaisesta tai silmälläpidettävästä lajista sekä 170 havaintoa 16:sta muusta vanhojen metsien lajista. Myrskytuhoa verukkeena käyttäen alueella on jo hakattu useita näistä laadukkaista luonnonmetsistä ja hävitetty yllä mainittuja lajiesiintymiä. Tämä on vastoin yleistä tavoitetta luontokadon pysäyttämisestä, ja siirtää tavoitteen saavuttamisen Suomen osalta yhä kauemmas tulevaisuuteen. 

Taivalkosken, Pudasjärven ja Suomussalmen valtionmailla on, samalla tekosyyllä ja lain tarkoitushakuisella tulkinnalla, hakkuin hävitetty myös väitetysti jo kauan sitten hakkuiden ulkopuolelle siirrettyjä alue-ekologisen verkoston luontokohteita ja ekologisia yhteyksiä. Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemat alueet tarvitsevat uuden suojelupäätöksen. Muuten ne eivät Metsätalous Oy:n käsissä todistetusti säily siinä luonnon suojelemisen tarkoituksessa, jota varten ne on perustettu.

Pinta-ala 513 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita