Toiveena Evon kansallispuisto

Evo on yksi Etelä-Suomen laajimmista yhtenäisistä metsäalueista. Siellä on suojeltuja metsiä, vapaita rakentamattomia järvien ja lampien rantoja, puroja ja soita. Retkeilyreitit kulkevat upeissa harju- ja järvimaisemissa. Noin neljäsosa yli 8000 hehtaarin metsäalueesta on jo suojeltu, mutta suojelualueiden ulkopuolella metsäteollisuuden jäljet näkyvät paikoin laajoina avohakkuina. Entä jos Evosta tehtäisiin uusi kansallispuisto? Siten saisimme vielä suojelemattomat metsät pelastettua ja Etelä-Suomeen suuren kansallispuiston, jonka poluilla voi viettää useita päiviä.

Kaunis ajatus, eikö totta? Jos kannatat ajatusta Evon kansallipuistosta, laita nimesi alle ja katsotaan, mitä ympäristöministeri ja suuret maanomistajat tästä tuumivat. Vetoomus luovutetaan vuoden 2020 aikana.

Me välitämme yksityisyydestäsi. Allekirjoittamalla hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja saat uutisia metsistä aika ajoin sähköpostiisi.

18557 haluaa Evosta kansallispuiston.

Miksi kansallispuisto?

Evon laaja retkeilyalue on suosittu luontokohde, josta retkeilijä löytää niin leirintäalueita, varaustupia ja -kämppiä, laavuja, nuotiopaikkoja kuin kymmenien kilometrien mittaisia retkeilypolkuja. Retkeilyalue ei kuitenkaan tarkoita, että metsät olisivat suojeltuja hakkuilta. Vain neljännes Evon metsistä on turvassa hakkuilta. Suuret maanomistajat UPM, Metsähallitus ja Hämeenlinnan kaupunki eivät ole aluetta silkkihansikkain viime aikoina käsitelleet. Suuri, jopa 8000 hehtaarin kansallispuisto turvaisi metsät tuleville sukupolville sekä alueen lajistolle. Kansallispuiston perustaminen ei vaatisi suuria investointeja opastukseen ja retkeilyrakenteisiin, sillä tätä infraa on alueella jo paljon olemassa.

Ajatus Evon kansallispuistosta ei ole uusi, mutta se on taas ajankohtainen. Luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisestä puhutaan paljon. Nyt tarvitaan myös tekoja. Kansallispuistojen merkitys aluetaloudelle kasvaa. Samaan aikaan kasvavat myös hakkuut. Ne tarvitsevat vastapainokseen suojelualueita.

Kaunista ja monimuotoista metsää

Evon metsät ovat jo harvinaisuuksia Etelä-Suomessa. Alue on listattu jo vuonna 2000 yhdeksi keskeiseksi metsien suojelun puute- ja kehittämisalueeksi. Evolla on erittäin hienoja lähes luonnontilaisina säilyneitä vanhoja metsiä, jotka onneksi on suurimmaksi osaksi suojeltu. Ei kuitenkaan kaikki. Lisäksi niiden ympäristössä on vielä suhteellisen runsaasti sellaista vanhaa metsää, joka pitäisi jättää luonnontilaan, kehittymään suojelualueiden tukialueiksi. Avohakkuita näissä metsissä ei enää pitäisi jatkaa. Esimerkiksi metsäjätti UPM:n mailla Evon retkeilyalueelta länteen on paljon sellaista vanhaa metsää, jossa on runsaasti uhanalaisia lajeja, lahopuuta ja suometsiä vailla suojelua. Pieniä alueita löytyy myös Hämeenlinnan kaupungin mailta Taruksen retkeilyalueelta. Taruksen retkeilyalueesta suurin osa on merkitty Päijät-Hämeen maakuntakaavassa kuuluvaksi ekologiseen verkostoon.

Etelä-Suomessa on liian vähän suojeltuja metsiä

Vain alle 3 prosenttia Etelä-Suomen metsistä on suojeltu. Kaikki muu on tehometsätalouden käytössä. Suojelunarvoisia vanhan metsän tilkkuja hakataan, vaikka monimuotoisuuden häviäminen on kaikkien tiedossa. Uudet sellutehtaat nielevät lisää puuta kaikkialta Etelä-Suomesta. Vielä jäljellä olevat arvokkaat vanhat metsät on suojeltava pikaisesti!