Pahamaailma, Suomussalmi

Suomussalmen Hossassa, Kalevalapuistoon kuuluvan Pahamaailman luonnonsuojelualueen ympäristössä on useita vanhojen mäntymetsien alueita, jotka liittyvät saumattomasti Kalevalapuistoon.

Pinta-ala 107 ha

Suomussalmen Hossassa, Kalevalapuistoon kuuluvan Pahamaailman luonnonsuojelualueen ympäristössä on useita vanhojen mäntymetsien alueita, jotka liittyvät saumattomasti Kalevalapuistoon. Tässä raportissa näistä suojelemattomista arvometsistä esitellään vain pieni tuoreiden hakkuusuunnitelmien kohteena oleva osa. Pahamaailman metsien erityiset luontoarvot ovat olleet Metsähallituksen ja valtion tiedossa koko 2000-luvun. Silti alueella on jälleen vuonna 2020 hakkuusuunnitelmia pitkän mäntyjatkumon omaaviin ja runsasta uhanalaista lajistoa elättäviin vanhoihin metsiin.

Inventoijien yksityiskohtaisen raportin (pdf) mukaan hakattavaksi suunnitellut kohteet ovat palovaikutteisia ja vain vanhojen harsintahakkuiden jälkiä omaavia luonnontilaisen kaltaisia vanhoja mäntyvaltaisia metsiä. Näissä karuissa kangasmetsissä on keloja ja järeää mäntymaapuuta kaikissa laholuokissa. Mäntylajistolle oleellinen lahopuujatkumo on hyvä. Metsää kirjovat myös yksittäiset ikivanhat aihkit.

Kohteelle lokakuussa 2020 tehdyllä maastokäynnillä havaittiin 1 erittäin uhanalaisen, 70 vaarantuneen, 112 silmälläpidettävän ja 54 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja hakkuusuunnitelmien alueelta löytyi 28.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita