Pailakainen, Kittilä

Esimerkkikohde on pieni osa laajempaa Ruoppavuoman ympäristön suojelematonta arvometsien koko-naisuutta Pokan eteläpuolella. Esimerkiksi länsipuolisella Ruoppapalon alueella on suojelematta hyvin arvokkaita vanhoja metsiä.

Pinta-ala 130 ha

Esimerkkikohde on pieni osa laajempaa Ruoppavuoman ympäristön suojelematonta arvometsien kokonaisuutta Pokan eteläpuolella. Esimerkiksi länsipuolisella Ruoppapalon alueella on suojelematta hyvin arvokkaita vanhoja metsiä. Pailakaisen metsät ovat laajalti satojen vuosien ikäisiä. Näitä vähätuottoisia korkean alueen mänty- ja kuusivaltaisia ikimetsiä kirjovat kelot ja järeät maapuut. Rajaukseen kuuluu myös hieman nuorempia metsäpalon jälkeen luontaisesti syntyneitä metsiä.

Lajihavainnot ovat vuosilta 2017, 2019 ja 2020. Aluetta on hakattu viimeksi 2017 ja kohteella on hakkuusuunnitelmia myös tätä raporttia kirjoitettaessa.

Rajauksen kartoitetuista metsistä on löydetty 51 vaarantuneen, 176 silmälläpidettävän ja 60 vanhan metsän indikaattorilajin esiintymää. Kartoitukset ovat olleet varsin pintapuolisia ja kohdistuneet enimmäkseen hakattavaksi suunnitelluille alueille, mutta silti punaisen kirjan lajeja on löydetty 25.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita