Parkano, Alkkianvuori

Alkkianvuoren alue Karvian ja Parkanon rajalla käsittää itse vuoren vanhojen, upeiden kallioisten mäntymetsien lisäksi ympäröiviä enimmäkseen mäntyvaltaisia ja sekapuustoisia vanhoja metsiä. Nämä metsät ympäröivät vuoren länsilaidalla olevaa vanhaa luonnonsuojelualuetta ja yhdistävät sen pohjoisempiin suojelualueisiin.

Rajaukseen kuuluu myös Suomenselän luonnolle tyypillistä luonnontilaisten soiden ja vanhojen metsien mosaiikkia.

Alkkianvuorella vanhoja, varsin nopeasti merkittävän suojelunarvoiksi kehittyviä metsiä on selvästi tähän rajattua laajemmin. Alueella olisikin todella merkittävää potentiaalia laajan suojelukohteen perustamiseksi. Sellaisen tarvetta korostaa läntisen Suomen heikko suojelutilanne ja valtion kansainväliset sitoumukset suojelualueverkoston merkittävästä laajentamisesta. Jos tätä laajentamista ei tehdä valtion jo valmiiksi omistamilla laajoilla arvokohteilla, niin missä sitten?

Pinta-ala 76 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita