Parkano, Häädetkeidas

Parkanon Häädetkeidas oli myös aiemman raporttimme esimerkkikohde. Ne suojelullisesti arvokkaat suo-metsämosaiikin metsät suoraan Häädetkeitaan luonnonopuiston ja suojelualueen rajalta Metsähallitus päätehakkasi talvella 2021–2022. Häädetkeitaan laajalle valtionmaalle tehtiin täydennysinventointia syksyllä 2022, ja yllättäen hakatun alueen lounaispuolelta löytyi vastaava, samaan suojelualuekokonaisuuteen rajoittuva pienoiserämaa.

Aiemman raportin esimerkkikohteen hakkuista Metsähallitus myönsi, ettei hakkuilla ollut taloudellista merkitystä, vaan nämä vanhat metsät hakattiin vain, koska niin kuuluu tehdä. Tätä luontovahinkoa ei voi enää korjata, mutta syksyn 2022 täydennysinventoinneissa löydetty alue voidaan vielä suojella.

Pienten metsäsaarekkeiden ja niemekkeiden täplittämät suot ovat täysin luonnontilaisia, ja soiden laitojen kankailla kasvaa yli 100-vuotiaita pääosin mäntyvaltaisia METSO-I ja II-kriteeriluokkien metsiä. Osa metsistä on varsin hoitamattomia ja erirakenteisia, osa tasaikäisempiä vanhoja männiköitä.

Vastaavia erämaisia suo-metsämosaiikkeja ei Länsi-Suomessa juurikaan ole säästynyt ojituksilta, metsätaloudelta ja muulta maankäytöltä. Eikä varsinkaan tällaisella sijainnilla: kohde on valmis ja suora laajennus Häädetkeitaan luonnonpuistokokonaisuuteen.

Pinta-ala 53 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita