Pello, Jyppyränjärvi

Esimerkkikohde on jälleen kerran näyte siitä, että Suomessa varsinkaan valtion suojelualueiden rajat eivät usein noudata arvokkaan elinympäristön rajaa. Suojelualueita perustettaessa niiden ulkopuolelle on jätetty upeita metsiä lähinnä metsätaloudellisista syistä.

Näin on myös Pellon Joukahaisvuoman soidensuojelualueen etelärajalla, jonka ulkopuolella jatkuu upea erirakenteinen valtion vanha sekametsä. Kuusi- ja mäntyvaltaisessa metsässä sekapuustona kasvaa myös runsaasti vanhoja lehtipuita, ja eri lahoasteiden ja puulajien lahopuuta on merkittävästi. Siellä täällä vanhaa metsää elävöittävät kilpikaarnaiset aiemman puusukupolven männyt.

Pinta-ala 13 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita