Pello, Kalavaara

Kalavaaran luonnonmetsät Pellon Ruuhijärvellä edustavat sitä tyypillistä tilannetta, jossa vanhojen metsien suojelu on lopetettu kesken. Lähistöllä olisi useita muitakin vastaavia esimerkkejä, kuten hieman pohjoisempana sijaitseva Kalaselkä.

Kalavaaran suojelemattomat ja suojellut luonnonmetsät ovat modernin metsätalouden ulkopuolella säilyneitä pääosin mäntyvaltaisia metsiä, joista suurimmat ja suorimmat rungot on harsintahakattu joskus 1900-luvun alkupuolella. Näistä hakkuista säästyneitä aihkeja ja ikikeloja ympäröi nyt luontaisesti kehittynyt erirakenteinen sekametsä. Rehevämmillä paikoilla on myös kuusivaltaisia osia suurine haapoineen ja raitoineen.

Merkittävä osa Kalavaaran metsistä on suojeltu Metsähallituksen ja ympäristöjärjestöjen ns. dialogiprosessissa. Suojelualueen keskelle ja suojeltujen osien väliin on kuitenkin jätetty vanhaa metsää, joka yhä on merkitty tavanomaiseksi valtion talousmetsäksi. Näiden ”talousmetsien” ja suojelualueen rajaa ei pääosin maastossa havaitse.

Pinta-ala 63 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita