Pello, Naaravaara

Naaravaara säästyi pitkälle 2000-luvulle kokonaisuudessaan modernilta metsätaloudelta, mutta viimeisimmän reilun vuosikymmenen aikana sen alarinteiden runsashaapaiset aarniometsät on ympäriinsä avohakattu. Ylärinteet ovat kuitenkin edelleen hakkaamatta, ja ne ovatkin näyttäviä sekapuustoisia vanhoja luonnonmetsiä. Vaaran länsirinne on Metsähallituksen luontokohteena, mutta itä-, pohjois- ja etelärinteet on jätetty tavalliseksi valtion talousmetsäksi.

Naaravaaran rinteiden puustossa on monin paikoin varsin järeitä haapoja ja haaparyhmiä, ja lehtipuustoa on muutenkin runsaasti. Valtapuuston seassa kasvaa selvästi vanhempia puuyksilöitä, keloissa on jälkiä metsäpaloista ja maassa ikivanhaa mäntylahopuuta. Vanhoista harsintahakkuista ja metsäpaloista on säästynyt myös aihkimäntyjä.

Lakialueella lähes 300 metrin korkeudella rajaukseen kuuluu sekametsien lisäksi puhtaampia niukkakasvuisia männiköitä. Lahopuuston määrä vaihtelee hyvin runsaasta niukkaan, osittain luonnonmetsien normaalin dynamiikan ja osittain harsintahistorian vuoksi.

Pinta-ala 125 ha 

https://asiointi.maanmittausla...  

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita