Pello, Olosvaara

Struven ketjuun kuuluvan Pellon Olosvaaran puuttuminen suojelualueverkostosta on hämmentävää. Kivikkoisesta vaarasta vain etelärinne kuuluu Metsähallituksen luontokohteisiin, vaikka vaaran rinne- ja lakialue on nykymittapuulla upeaa mäntyaarniota.

Metsätalousarvoa alueella ei juuri ole, vaikka siellä onkin jälkiä hyvin vanhasta harsintahakkuusta. Käppyräisten aihkimäntyjen seassa kasvaa kituliaita kuusia sekä vanhoja lehtipuita. Keloja on runsaasti, samoin lajiston kannalta erittäin laadukasta mäntylahopuuta, jollaista nykyisissä talousmetsissä ei enää synny lainkaan.

Suojelemattomalle vaaralle havitellaan tuulivoimapuistoa, joka pirstoisi ja hävittäisi merkittävän osan tästä luonnonmetsästä. Tuulivoiman sijoittaminen tällaiselle luontokohteelle jatkaa Metsähallituksen linjaa lyhytnäköisestä taloudellisen tuoton maksimoinnista - kun metsää ei oikein voi tai kehtaa hakata, tuotto revitään kaavoittamalla. Puhtaan energian tuotannolle löytyy kyllä paikkoja, joissa vastaavia luontoarvoja ei ole.

Pinta-ala 136 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita