Perkkiö, Reisjärvi

Jussinrämeen moniosainen pieniin suojelukohteisiin rajautuva alue sijaitsee Reisjärven Mäntyperällä. Eteläjoen ympäristöön sijoittuva kohde koostuu erityyppisistä luonnontilaisista korvista ja rämeistä.

Joen länsipuolen suurin osa-alue on eteläosiltaan märkää korpea ja pohjoisosassa rämettä. Puusto on pääosin luonnontilaista ja suopohja ojittamatonta. Korpiosilla puusto on kuusivaltaista sekametsää, paikoitellen koivua on seassa melko runsaasti. Kilpikaarnoittuvia ylispuumäntyjä on siellä täällä. Pensaskerroksessa on myös pajuja. Puusto on kokonaisuudessaan eri-ikäisrakenteista, ja tuoreehkoa lahopuuta on melko runsaasti. Pohjoisosan kankaalla on yli satavuotiasta mäntymetsää pienialainen kuvio. Rämeosilla puusto on kitukasvuista, mutta vanhaa ja keloutuneiden männynrunkojen kirjomaa. Eteläosan upeaan korpeen kohdistuu avohakkuuilmoitus vuodelta 2017, mutta hakkuuta ei onneksi ole toistaiseksi toteutettu.

Pienemmillä osa-alueilla on vastaavia suoluontoarvoja ja osa niistä täyttää myös metsälain 10 §:n kohteen kriteerit. Kokonaisuutena Jussinräme on edustava, ojittamattomien korpien ja rämeiden muodostama monimuotoinen kohde, joka tarjoaa ravintoa ja suojaa myös kanalinnuille, hirville ja metsäpuroille. Pinta-ala 7 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita