Peurajärvi, Nurmes

Peurajärven esimerkkikohde sijaitsee Hiidenportin kansallispuiston ja Paistinvaaran vanhojen metsien suojelualueen välissä, joten sen merkitys ekologisena yhteytenä on suuri. Virkistysalueen metsistä suurin osa on harjujen ja rantojen luonnehtimia, vähintään METSO II -luokan erirakenteisia männiköitä, joiden ikä vaihtelee arviolta 100 ja 150 vuoden välillä. Etenkin rannoilta löytyy satojen vuosien ikäisiä aihkimäntyjä ja keloja.

Rajaukseen kuuluu lisäksi merkittävä määrä selvästi METSO I -luokan vanhoja ja runsaslahopuustoisia metsiä esimerkiksi Peurajärven länsirannalla sekä virkistysalueen ja Hiidenportin välisellä alueella. Hirvikankaalla esiintyy pienialaisesti jopa täysin luonnontilaista metsää.

Peurajärven luonnonmetsistä suurin osa kuuluu Metsähallituksen virkistyskalastuskohteena hoitamaan Peurajärven virkistysalueeseen, joka on Metsähallituksen mukaan talousmetsänä käsiteltävä alue. Kohteen metsissä havaittiin 6 uhanalaista, 7 silmälläpidettävää ja 3 muuta vanhojen metsien lajia. Lisäksi havaittiin vaarantunut pyy sekä silmälläpidettävät pohjansirkku ja järripeippo.

Pinta-ala 246 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita