Pieni Hakojärvi, Hyrynsalmi

Pienen Hakojärven rantametsät Hyrynsalmen ja Suomussalmen rajalla liittyvät suoraan Joutensuo-Mustosensuon luonnonsuojelualueeseen. Erämaista, maisemallisestikin arvokasta rantaa kohteeseen kuuluu reilun kilometrin verran. Rantavyöhyke onkin aiemmissa väljennyshakkuissa säästetty varsin leveänä.

Esimerkkikohteella kilpikaarnaisten kituliaiden mäntyjen täplittämät kalliomänniköt laskevat jyrkästi kapeisiin suojuotteihin, jotka valuttavat vetensä Pieneen Hakojärveen. Kohteella onkin laajalti luonnontilaisia ja kosteita korpia ja korpirämeitä, joissa kasvaa paksukaarnaisia kuusivanhuksia. Osa rantametsistä on kuusivaltaisia vanhoja metsiä. Lahopuustoa alueen metsissä on silminnähden merkittävästi.

Rajauksen kaakkoiskulman karulla kallioisella kankaalla on jälkiä muutaman vuosikymmenen takaisesta kevyestä harvennuksesta, mutta hyvin hidaskasvuisella kuviolla on yhä merkittävästi ikivanhoja aihkeja, keloja ja maapuita.

Lähes koko aluetta koskien on tehty hakkuusuunnitelma, joka on jo osittain nauhoitettu maastoon. Syyskuisessa iltahämärässä 2021 tehdyllä maastokäynnillä kirjattiin havaintoja 4:ästä vaarantuneesta, 5:estä silmälläpidettävästä ja 5:estä muusta vanhojen metsien lajista.

Kohteen pinta-ala on 25 hehtaaria

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita