Pieni Haukijärvi, Pudasjärvi

Pienen Haukijärven metsä Pudasjärven eteläosassa on jäänne niistä vanhoista luonnontilaisen kaltaisis-ta metsistä, jotka vielä muutama vuosikymmen sitten peittivät seutua laajalti.

Pinta-ala 45 ha

Pienen Haukijärven metsä Pudasjärven eteläosassa on jäänne niistä vanhoista luonnontilaisen kaltaisista metsistä, jotka vielä muutama vuosikymmen sitten peittivät seutua laajalti. Viimeisen metsätautotien päästä alkavaan rantaan viettävään rinteeseen moderni tehometsätalous ei ole vieläkään yltänyt.

Metsä on ylärinteessä kelojen, maapuiden ja muutamien aihkien kirjomaa vanhaa männikköä, mutta muuttuu lähempänä rantaa kuusivaltaiseksi vanhaksi metsäksi. Lahopuun määrä vaihtelee, kuten luonnonmetsissä yleensäkin. Länsirannan rinteessä on myös upea luonnontilainen lähde, josta lähtevä lähdepuro purkaa vetensä Pieneen Haukijärveen.

Kohteen luontoarvoja tutkittiin yhden aamupäivän ajan elokuussa 2020. Maastokäynnillä löytyi 34 vaarantuneen, 29 silmälläpidettävän ja 15 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Lisäksi havaittiin erittäin uhanalainen hömötiainen, vaarantunut varpuspöllö ja silmälläpidettävän pohjansirkun poikue. Punaisen kirjan lajeja tavattiin 20.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita