Pikku-Riihilampi, Taivalkoski

Pikku-Riihilammen metsä Ala-Kisoksen itärannalla on toinen raportin kahdesta kesän 2021 myrskytuhoalueen esimerkkikohteesta.

Väliojan ja Riihipuron väliselle kannakselle teiden ulottumattomiin sijoittuva kuusikko selvisi myrskystä varsin vähällä, eikä kartoituskäynnillä havaitulla kuukkeliparilla ole tarvetta kotimetsän vaihtoon – ellei maastoon nauhoitettuja hakkuita toteuteta.

Koivusekapuustoisen, tiheän ja erirakenteisen ja selvästi yli satavuotiaan kuusimetsän syntyhistoriasta kielivät siellä täällä seisovat palokoroiset ylispuumännyt. Sammaloituneet ja aiemmin kaatuneet rungot saivat myrskystä seurakseen sekä kuusi- että koivulahopuuta.

Syntyneet pienet valoaukot mahdollistavat lehtipuuston uudistumisen, ja kaatuneet rungot suojaavat taimia hirvieläinten hampailta.

Kohteella pyörähdettiin syyskuussa 2021. Maastokäynnillä tehdyt havainnot sisälsivät 3 vaarantunutta ja 7 silmälläpidettävää vanhojen metsien lajia sekä 4 vanhojen metsien indikaattorilajia.

Pinta-ala 22 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita