Pirttivaara, Savukoski

Pirttivaaran metsäalue on osa laajempaa, mutta viimeaikaisten hakkuiden vuoksi repaleista luontoar-vokohdetta, joka rajautuu Vintiläkairan luonnonsuojelualueen pohjoisrajaan.

Tämän laajan alueen ikivanhoissa metsissä on jälkiä vanhoista harsintahakkuista, joiden intensiteetti on kuitenkin vaihdellut huomattavasti. Osa metsistä, myös nyt hakattaviksi suunnitelluista, onkin vain kevyesti harsittuja ja hyvin luonnontilaisia upeita kuusivaltaisia pohjoisen Metsä-Lapin aarniometsiä, joissa mäntyaihkeja, keloja ja vanhaa maapuuta on yleisesti. Alueella on myös kilpikaarnaisten mäntyjätti-läisten vallitsemia osia.

Hakkuusuunnitelman kohteena oleville kuvioille tehtiin maastokäynti elokuussa 2020. Maastossa ra-jaukselta havaittiin 19 vaarantuneen, 78 silmälläpidettävän ja 6 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymästä. Punaisen kirjan lajeja dokumentoitiin 19.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita