Posio, Takkutunturi

Takkutunturilla suojeluun varattu alue kattaa noin 500 hehtaaria vanhoja vaaramänniköitä. Alue on jälleen hyvä esimerkki siitä Suomessa yleisestä käytännöstä, että valtion suojelualuerajauksista usein jätetään pois suojelullisesti hyvin laadukkaita osia pieninä palasina, etenkin metsätalouden kannalta helpommin saavutettavilta alarinteiltä ja korjuuväylien läheisyydestä.

Takkutunturinpalon kohdalla suojelurajaus tekee tarpeettoman mutkan jättäen ulos 26 hehtaaria vanhoja luonnonmetsiä, juuri suojelurajauksen kapeimmalta kohdalta. Näiden metsien hakkaaminen aiheuttaisi näin kokonaisuudelle enemmän haittaa kuin pelkästään sen koosta voisi päätellä.

Turhaan suojelun ulkopuolelle on jätetty myös kymmeniä hehtaareja kokonaisuuteen rajautuvia Väätimön rantametsiä.

Pinta-ala 26 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita