Pumpulikirkko, Rautavaara

Esimerkkikohde sijaitsee Pumpulikirkon Natura-alueella, mutta sen luonnonmetsät ovat silti yhä vailla suojelua. Kohde on käytännössä samaa kokonaisuutta Tiilikkajärven kansallispuiston kanssa. Rautavaaran kunta onkin esittänyt alueen liittämistä Tiilikkajärven kansallispuistoon.

Rajauksella on sekä Naturan boreaalisen luonnonmetsän että METSO-ohjelman suojelukriteerit täyttäviä metsiä. Pumpulikirkon metsistä erittäin merkittävä osa on METSO I -luokan harvaan ojitettuja korpia, osa korvista vesitaloudeltaan luonnontilaisiakin.

Edellisen kerran alueen luonnonmetsiä on avohakattu 2018, minkä jälkeen Metsähallitus on perustanut alueelle jatkuvapeitteisen kasvatuksen koealueen. Tilanne on siis samankaltainen aiemmin tässä raportissa esitellyn Suomussalmen Peuro-Ala-Karttimon esimerkkikohteen kanssa: talousmetsien hakkuiden koealue on perustettu merkittäviä luontoarvoja sisältäviin ja periaatteessa jo aiemmin suojeltuihin luonnonmetsiin.

Maastokäynnin yhteydessä tehtiin havaintoja 4:ästä vaarantuneesta, 6:esta silmälläpidettävästä ja 2:esta muusta vanhojen metsien lajista. Lisäksi havaittiin vaarantunut pyy.

Pinta-ala 68 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita