Puolanka, Kolkko

Kohde on esimerkki kainuulaisesta suojelemattomasta harjuluonnosta. Länsiosissa sorakuopan ympäristössä on upeita, aihkien ja kilpikaarnamäntyjen kirjomia vanhoja mäntymetsiä, joissa ei ole merkkejä nykyaikaisesta metsätaloudesta.

Pystyyn keloutuneita mäntyvanhuksia on näkyvästi ja siellä täällä maassa makaa pidemmälle lahonnut kelopuu. Myös rajauksen itäosassa on näyttävää runsaslahopuustoista ikimetsää.

Kolkonkankaan eteläosan paikoin hyvin kapean ja jyrkän harjun rinteet, supat ja kapeikot ovat niin ikään runsaslahopuustoisia, hoitamattomia vanhoja metsiä.

Harjun laen vanhaa mäntymetsää on joitain vuosikymmeniä sitten harvennettu, mutta luonnonmetsän piirteet ovat palautumassa hyvää vauhtia. Alueella olisikin suuri potentiaali esimerkkirajausta laajemmalle vanhojen harjumetsien suojelualueelle.

Pinta-ala 46 ha 

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita