Puolanka, Kukkolammit

Kukkolampien lounaispuolisilla kankailla on hakkuiden ja ojitusten ympäröimänä säilynyt kappale vanhaa tuoreen ja kuivahkon kankaan metsää. Kuusivaltainen puusto on pääosin varsin hidaskasvuista. Kuusten latvojen yläpuolelle kohoaa järeitä haapoja sekä kilpikaarnaisia ylispuumäntyjä.

Suurimmat haavat ovat juuri kuolleet tai kuolemassa ja haapalahopuuta onkin alueella huomattavan paljon. Osa vanhoista kuusikoista on joskus harvennettu, mutta nämä osat muodostavat vanhoista metsistä yhtenäisen kokonaisuuden.

Kohteella on myös poikkeuksellista kulttuurihistoriaa. Useimmat alueen vanhoista männyistä on ehkä vuosisata sitten kolottu tervanpolttoa varten toiselta kyljeltään kuorettomiksi noin kahden metrin korkeuteen saakka. Tervakset ovat kuitenkin jääneet kaatamatta ja polttamatta, ja männyt ovat vuosikymmenien saatossa kuroneet kuoretonta kohtaa kiinni. Kolot muistuttavat suuresti metsäpalojen aiheuttamia palokoroja.

Kukkolammin vanha metsä olisi ainutlaatuinen kohde tutkia, voisiko tällaisesta koloamisesta olla apua palokoroisia, hidaskasvuisia mäntyjä vaativan uhanalaisen lajiston suojelussa.

Pinta-ala 14 ha 

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita