Puolanka, Lukkarinvaara

Siikavaaran ja Iso-Nuottivaaran suojelualueiden välissä Lukkarinvaarassa ja Nuottilampien ympäristössä on suojelemattomina monipuolisia valtion luonnonmetsiä. Kohteen metsät ovat samankaltaisia upeita vanhoja metsiä kuin Siikavaaran suojelualueillakin.

Vanhojen ilmakuvien perusteella suojelualueen yhtenäisyys on toteutettu suojelemalla 1900-luvun loppupuoliskolla avohakattua metsää ja jätetty viereiset vanhat metsät suojelematta. Yhtenäisyyttä on myöhemmin tuettu Metsähallituksen perustamalla luontokohteella, joka tosin sekin näyttäisi olevan samaa suojelemattomaan luonnonmetsän rajautuvaa hakkuualuetta.

Näiden vierestä suojelematta toistaiseksi jätetyllä alueella on niin kuusivaltaista jyrkkien rinteiden haapa-aarniota kuin hieman karumpia mäntyvaltaisia sekapuustoisia harjanteita ja lakialueiden karuja, kituliaampia sekametsiä. Hyvin vanhoja puuyksilöitä on alueella kauttaaltaan ja lahopuuta monin paikoin huomattavan paljon. Merkittävää on myös haapojen runsaus.

Rajaus täydentää merkittävästi Siikavaaran-Iso-Nuottivaaran suojelualuekokonaisuutta ollen taas hyvä esimerkki siitä, kuinka valtion suojelualueiden rajoja ei ole päätetty ekologisin perustein.

Pinta-ala 68 ha 

https://asiointi.maanmittausla...  

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita