Puolanka, Porrassuo

Porrassuon suo-metsämosaiikki sijaitsee aiemmassa raportissamme esitellyn Puolangan Saarikankaan hämmentävän upean suojelemattoman ikimetsän länsipuolella.

Yhdessä Saarikankaan ja Metsähallituksen luontokohteiden kanssa alue muodostaa yli 100 hehtaarin vanhojen metsien ja soiden kokonaisuuden.

Porrassuolla vanhat mäntyvaltaiset suosaaret, rehevämmät korpikuusikot, rämeet ja nevat vuorottelevat pienipiirteisesti Suomelle aiemmin tyypillisenä mosaiikkina.

Nykyään edes tämän kokoisia ehjiä mosaiikkeja ei Lapin eteläpuolella ojitusten ja hakkuiden jäljiltä ole juurikaan jäljellä.

Pinta-ala 34 ha 

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita