Raasepori, Långträsk-Kvarnträsk

Tähän eteläsuomalaisittain laajaan ja jopa erämaiseen esimerkkikohteeseen kuuluu kalliomänniköitä ja niiden välisiä notkoja kolmen lammen ympärillä. Metsissä on runsaasti kilpikaarnaisia mäntyjä ja puusto alueella on erirakenteista, vaikka talousmetsämäisempiä laikkujakin alueella toki on. Kohde on toistaiseksi ammattikoulu Novian hallinnassa.

Notkoissa virranneita noroja on oiottu ojiksi, mutta niiden vesitalous on helposti ennallistettavissa. Kallioiden painaumissa on täysin luonnontilaisiakin suopainanteita. Lahopuuta on vielä melko niukasti, mutta puuston rakenteen ansiosta lajistolle varsin laadukastakin lahopuuta muodostuu pian lisää, mikäli alue saa kehittyä luonnontilassa.

Lampien rannat, jyrkänteet ja suojaisat notkot tekevät alueesta sekä maisemallisesti hienon että luonnoltaan monimuotoisen kokonaisuuden. Kvarnträskin rannalla on leiriytymispaikka ja lampien ympärillä kulkee polkuja. Alue onkin melko aktiivisessa retkeilykäytössä.

Aivan kuten aikaisemmassa raportissamme esitelty ja sittemmin ”opetustoimenpiteenä” hakattu Falkgölen, myös Långträsk-Kvarnträskin alue on opetuskäytössä Yrkeshögskolan Novialla. Täällä siis koulutetaan tulevaisuuden metsäammattilaisia. Tällaisten poikkeuksellisen arvokkaiden metsäkohteiden tunnistamisen luulisi olevan nykypäivänä itsestään selvä osa opintoja, mutta siitä huolimatta kohteen lajistollisestikin arvokkaiksi todettuihin luonnonmetsiin on ohjattu hakkuita 2020-luvulla. Jos suomalaisessa metsätaloudessa luontokato otettaisiin tosissaan, ei tällaisia kohteita hakattaisi enää missään ja kaikista vähiten opetustarkoituksissa valtion mailla.

Pinta-ala 138 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita