Raasepori, Solböle

Raaseporin länsiosassa sijaitsevat Solbölen metsät kattavat laajan alueen eteläistä luonnonmetsää valtion mailla. Sijainti on sisäsaaristomaisen mereinen. Alueesta noin puolet on karua kalliomännikköä ja puolet kangasmetsää.

Kallioiden välisiin notkoihin mahtuu niin ojittamattomia kuin ojitettujakin korpi- ja rämelaikkuja.

Karujen ja rehevien osien vaihtelu sekä meren- ja lampien rannat tekevät alueesta hyvin monimuotoisen. Puuston erirakenteisuus on lähes koko alueella hyvä. Karuilla alueilla on runsaasti kilpikaarnamäntyjä, jotka kallioisimmilla osilla ovat varsin kitukasvuisia. Männiköistä löytyy keloja ja mäntymaapuita, kuusikoista taas pienialaisia lahopuukeskittymiä. Paikoin alueella kasvaa järeitä haapoja ja rannoilla tervaleppiä.

Alue on Luonnonvarakeskuksen tutkimusmetsää, mutta näin luonnontilaisissa metsissä metsätalouden tutkimisessa ei ole järkeä. Jäljellä olevat Solbölen vanhojen metsien kaltaiset metsät kun on kaikkialla suojeltava, jos luontokatoa halutaan edes hidastaa. Silti, aivan kuten tässä raportissa lainatut Luonnonvarakeskuksen kokoamat metsätilastot kertovat, on tämäkin vanha metsä menettänyt viime vuosina merkittävän osan pinta-alastaan hakkuiden myötä.

Alueelle on mahdollista perustaa myös tässä rajattua laajempi suojelualue, jossa kohti luonnontilaa kehittyvistä metsistä luodaan ekologisia yhteyksiä.

Pinta-ala 308 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita