Raitiojänkä, Sodankylä

Esimerkkikohde on osa Raitiojänkän tietöntä suo- ja metsäerämaata Sodankylän koillispuolella. Rajauk-sen itäpuolinen erämaa suojeltiin Metsähallituksen ja ympäristöjärjestöjen ns. dialogiprosessissa.

Pinta-ala 93 ha

Esimerkkikohde on osa Raitiojänkän tietöntä suo- ja metsäerämaata Sodankylän koillispuolella. Rajauksen itäpuolinen erämaa suojeltiin Metsähallituksen ja ympäristöjärjestöjen ns. dialogiprosessissa. Suojelusta ulos jätetyt, Kivi-Värriön ojan ja suojellun erämaan rajaamat luonnontilaisen kaltaiset kuusi-mänty-sekapuustoiset vanhat luonnonmetsät päätyivät hakkuusuunnitelmien kohteeksi helmikuussa 2016.

Kesällä 2016 niille tehtiin vapaaehtoisten toimesta lajistoinventointi, jonka perusteella kohteen luontoarvot ovat erittäin huomattavat. Alueelta havaittiin 1 erittäin uhanalaisen, 107 vaarantuneen, 139 silmälläpidettävän ja 57 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen listan lajeja alueella on tavattu yhteensä 29. Alueen hakkuuilmoituksia uusittiin 6.11.2019.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita