Riuttaskorpi, Kuru, Ylöjärvi

Riuttaskorven virkistysmetsä Ylöjärven Kurussa sijaitsee Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen välisellä ekologisesti arvokkaalla vyöhykkeellä. Esimerkkikohde on osa laajempaa luonnoltaan arvokkaiden metsien kokonaisuutta ja sijoittuu Pitkäjärven suojelualueen ympärille.

Pinta-ala 142 ha

Riuttaskorven virkistysmetsä Ylöjärven Kurussa sijaitsee Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen välisellä ekologisesti arvokkaalla vyöhykkeellä. Esimerkkikohde on osa laajempaa luonnoltaan arvokkaiden metsien kokonaisuutta ja sijoittuu Pitkäjärven suojelualueen ympärille. Tähän raporttiin on rajattu ne arvokkaan alueen osat, joiden lajistoa on tutkittu. [Alueella on todennäköisesti enemmänkin suojelullisesti arvokkaita metsiä.]

Riuttaskorven ja alueen muiden valtion omistamien vanhojen metsien ekologista arvoa korostaa niiden merkitys kansallispuistoverkoston kytkeytyneisyydelle.

Riuttaskorven metsät ovat pääasiassa noin 100-vuotiaita tuoreen tai kuivahkon kankaan havumetsiä, jotka ovat rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia ja joissa esiintyy vähintään kohtalaisesti järeää lahopuuta. Kangasmetsien seassa on myös mosaiikkimaisesti luonnontilaisia tai se kaltaisia korpia ja soistumia. Suunnitelluilla hakkuualueilla kulkee myös Pirkan Taival- retkeilyreitti. Alue täyttää METSO-ohjelman kriteerit pääosin luokissa I ja II.

Virkistysmetsän vanhoihin metsiin tehtiin maastokäynti huhtikuussa 2020. Tuoreiden hakkuusuunnitelmien alueelta havaittiin 4 erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan, 48 vaarantuneen, 31 alueellisesti uhanalaisen, 43 silmälläpidettävän ja 36 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Vanhojen metsien linnuista tavattiin lisäksi erittäin uhanalainen hömötiainen sekä vaarantuneet pyy ja töyhtötiainen. Punaisen kirjan lajeja listalla on yhteensä 17.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita