Romevaara- Selkävaara, Taivalkoski-Posio

Esimerkkikohde muodostaa merkittävän vanhojen metsien kokonaisuuden Romevaaran suojellun metsäalueen ympärille. Taivalkosken Tietämättömänvaaran ja Isonselänkorvansuon alueilla on modernin metsätalouden koskemattomia, mäntyvaltaisia kallioisia luonnonmetsiä sekä luonnontilaisia soita ja niiden välistä noro- ja puroluontoa.

Metsien luonnontila vaihtelee selvästi vanhoin harsintahakkuin käsitellyistä erirakenteisista metsistä hyvinkin luonnontilaisiin ikimetsiin. Suuri vaikutus metsän rakenteeseen on vaihtelevalla palohistorialla ja metsiä täplittävillä rakkakivikoilla. Sekapuuna kasvaa koivujen lisäksi vanhoja haapoja. Luonnolle erittäin arvokasta järeää mäntylahopuuta on kaikkialla ja sen jatkumo edelleen hyvä. Isonselänkorvansuon ympäristössä on myös eri rehevyystasojen korpia, kuten heinäkorpia.

Samaan kokonaisuuteen kuuluvat Selkävaara ja Välivaara sijaitsevat maakuntarajan toisella puolella Posiolla. Selkävaaralla on enimmäkseen kuusivaltaista mänty-ylispuustoista vanhaa metsää. Välivaaraa peittää tajunnanräjäyttävä kallioinen mäntyikimetsä, joissa aihkimäntyjä, pystykeloja ja maapuita on poikkeuksellisen runsaasti.

Kohteella on voimassaolevia metsänkäyttöilmoituksia. Maastokäynneillä 2020 ja 2021 alueelta on havaittu 6 vaarantunutta, 17 silmälläpidettävää ja 10 muuta vanhojen metsien indikaattorilajia. Havaitussa lajistossa on runsaasti erittäin vaateliaita mäntyikimetsien lajeja.

Pinta-ala 185 ha.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita