Rostuvi, Juuka

Juuan Rostuvin moniosainen kohde reilut pari kilometriä Juuanvaaran suojelukokonaisuudesta luoteeseen on pienipiirteisenä vaihteleva vesistöjen, soiden ja metsien mosaiikki. Alue sisältää luonteensa vuoksi poikkeuksellisen paljon eri elinympäristöjen välisiä reunavyöhykkeitä.

Esimerkiksi kangasmetsien ja soiden välisten vaihettumisvyöhykkeiden vanhoilla puilla viihtyvä ja vaarantuneeksi luokiteltu takkuhankajäkälä on seudulla huomattavan yleinen.

Iso osa mäntyvaltaisista kangasmetsistä sekä kohteen korvet täyttävät METSO-kriteerit luokassa I. Osa metsistä on hyvinkin vanhapuustoisia yksittäisine aihkimäntyineen. Osa kangasmetsistä ja valtaosa rämeistä täyttää METSO-kriteerit luokassa II. Avosuot, pienialaiset korvet ja runsaina esiintyvät rämeet ovat harvaan ojitettuja, mutta moni niistä on hyvää vauhtia ennallistumassa majavien aiheuttaman tulvimisen ansiosta.

Alue on luonteeltaan ja maisemiltaan hyvin erämainen, ja siellä viihtyvätkin muun muassa kalasääski ja vaarantunut riekko. Rostuvin kohteelta on kirjattu myös 393 havaintoa 13:esta uhanalaisesta tai silmälläpidettävästä vanhojen metsien lajista.

Pinta-ala 80 ha.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita