Rovaniemi, Käyrästunturi

Käyrästunturi on tunnettu vanhojen männiköiden luonnehtimana virkistysalueena. Sen historiaan sisältyy laajalti melko voimakkaitakin harvennusluonteisia hakkuita, mutta metsät ovat säästyneet avohakkuilta pitkään 2010-luvulle asti. Näin Käyrästunturi on säilyttänyt erämaisen, vanhan metsän tunnelmaa henkivän luonteensa.

Alueen mäntyvaltaisissa, laajalti voimakkaasti eri-ikäisrakenteisissa metsissä vanhoja eläviä ja kuolleita puita on vähemmän kuin luonnonmetsissä tyypillisesti, mutta niitä silti esiintyy koko alueella. Kahdenkymmenen vuoden ajalta alueelta on useita havaintoja mm. erittäin uhanalaisista kääpälajeista muiden uhanalaisten lajien lisäksi. Ikivanhojen kelomaapuiden ja pystykelojen esiintyminen voi mahdollistaa yhä harvinaisten lahopuulajien säilymisen alueella, mutta lahopuujatkumo on vaarassa katketa etenkin, mikäli hakkuita alueella jatketaan.

Käyrästunturi oli yksi kohteista, jotka mainittiin 2.2.2023 julkistetussa suojelupaketissa yhtenä uusista suojelukohteista. Sen sijaan, että suojelua olisi kohdistettu alueen arvokkaille, metsätalouden uhkaamille metsäalueille, rajaus koostui suurelta osin avosoista, joita mikään maankäyttö ei uhkaa. Uusi suojelurajaus ei näy vielä kartalla.

Pinta-ala 576 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita