Rovaniemi, Lamuri

Rovaniemen eteläosassa sijaitseva Lamurin alue on jälleen kerran esimerkki siitä, kuinka Metsähallitus on löytänyt luontokohteeksi vain haluamansa osan erittäin arvokkaista vanhoista metsistä.

Lamurin rinteillä on kivikkoisissa rinteissä, rannoilla ja soiden keskellä hakkuilta säästyneitä pienehköjä ikimetsätilkkuja, joista suurin osa rajautuu suoraan luontokohteisiin.

Aihkimäntyjen kirjomissa männiköissä palojatkumo ja lahopuujatkumo ovat hyvät ja niihin sitoutunutta lajistoa on runsaasti. Kuusivaltaisten osien metsä on erirakenteista ja lahopuuta on monin paikoin runsaasti. Osa kuusikoista on korpisia.

Pinta-ala 59 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita