Rovaniemi, Lismanselkä

Rovaniemen pohjoispuolella Lismanselän ja Palo-Vanhamaan alueella on soiden laiteilla ja karujen vaaranlakien ympärillä vaihtelevien vanhapuustoisten luonnonmetsien ketju. Yhteistä näille sekapuustoisille, osin soisille luonnonmetsille on vanhojen puuyksilöiden runsaus ja puuston huomattava luonnontilaisuus.

Metsissä on suuria haapoja, kilpikaarnaisia ylispuumäntyjä ja monipuolisesti järeääkin lahopuuta. Karuimpia alueita hallitsevat kituliaat ikimännyt ja varjoisissa kuusikkokorvissa tapaa käkkyräisiä raitavanhuksia.

Eheät avosoiden reunavyöhykkeet lisäävät monimuotoisuutta entisestään. Luonnontilaisten soiden kanssa Lismanselän valtionmaille olisikin rajattavissa selvästi laajempikin suojelualue.

Erityistä lajistokartoitusta näissäkään vanhoissa metsissä ei tehty eikä ole tarpeen tehdä, sillä suojeluarvot on helppo todeta jo rakennepiirteistä.

Pinta-ala 103 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma... 
 

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita