Rovaniemi, Salmenvaara

Salmenvaaran Kontojärveen laskeva rinne on lähes kauttaaltaan rehevää, lähteiden ja lähdepurojen kirjomaa vanhaa luonnontilaista metsää. Suuri osa alueesta on erilaisia korpiluontotyyppejä; lähdekorpea, heinäkorpea, metsäkortekorpea, muurainkorpea ja muita periaatteessa metsälain ja metsätalouden sertifikaattienkin suojaamia luontotyyppejä.

Myös vaaran päälle on menneiden vuosien hakkuista jäänyt kappale runsaslahopuustosta kangasmetsää.

Laen näköalapaikkaa ympäröivät lahopuustoiset vanhat metsät ja laaja korpinen rinnealue kuuluvat metsäluontoarvoiltaan Rovaniemen länsipuoliskon ehdottomaan parhaimmistoon. Seutu on hyvin laajasti avohakattu sotien jälkeen ja vain harvoja vastaavia luontoarvokohteita on jäljellä. Rehevien korpiluontotyyppien suojelulle alue on korvaamattoman arvokas.

Pinta-ala 46 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

Retkikartta:  https://www.retkikartta.fi/?ma...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita