Rovaniemi, Säynäjäselkä

Säynäjäselän rinne Tiaisen kylän kohdalla nelostien länsipuolella on erittäin runsaslahopuustoista ja paljon laadukasta ikivanhaa keloa sisältävää mäntyvaltaista luonnonmetsää.

Lukuisat vaateliaat mäntymetsien lajit esiintyvät täällä edelleen ja puuston ikiaikainen jatkumo takaa uusienkin elinpaikkojen syntymisen. Painanteissa, joita on jo ylhäällä rinteelläkin, kosteus ja rehevyys lisääntyvät, metsät kuusivaltaistuvat ja niissä kasvaa runsaasti myös haapaa.

Lammen ympärille on sotien jälkeisissä hakkuissa säästetty 50–100 metrin levyiset suojavyöhykkeet ja nyt nämä rantavyöhykkeet ovat erittäin hienot, mutta silti suojelemattomat. Tuolloin Suomessa oli varaa säilyttää maisemallisesti upeita ja nykytiedon vahvistamana myös monelle metsälajille riittävän leveitä suojavyöhykkeitä, mutta nyt siihen ei enää näytä olevan varaa: Metsähallitus kaventaa 2020-luvulla säännönmukaisesti näitä vanhoja säästökohteita avohakkuilla kymmenmetriksi suikaleiksi tai yhden puun riveiksi.

Pinta-ala 70 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

Retkikartta:  https://www.retkikartta.fi/?ma...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita