Rovaniemi, Sortovaara

Sortovaaran vanhat valtion luonnonmetsät sijaitsevat Meltauksen kylässä Rovaniemen luoteisosassa. Kuten totuttua, Sortovaaraltakin löytyvät kolmiportaisen asteikon kaikki tasot: Metsähallituksen luontokohteiksi tunnistamia metsiä, vastaavia metsiä 2010-luvulla avohakattuina sekä vastaavia metsiä vielä suojelematta ja toistaiseksi hakkuilta säästyneenä. Suojelukohteiden ja suojelemattomien metsien rajoja ei maastossa enimmäkseen voi erottaa.

Sortovaaralla on merkkejä sekä vanhoista harsintahakkuista että metsäpaloista, mutta metsät ovat saaneet kehittyä pitkään vailla hoitotoimia ja modernin metsätalouden ulkopuolella. Ne ovat erirakenteisia, sekapuustoisia ja aihkimäntyjen kirjomia luonnonmetsiä, joista löytyy keloja ja järeää mäntymaapuuta. Lahopuujatkumo on edelleen ja tulevaisuudessa hyvä.

Alue on myös hyvä esimerkki siitä, mitä vanhojen metsien väheneminen tarkoittaa ja miksi metsälajisto uhanalaistui myös 2010-luvulla. Vuonna 1994 koko Sortovaaran peittivät vanhat metsät. Vuoteen 2007 mennessä vaaran pohjoisosa oli avohakattu. Hakkuut etenivät vaaran etelärinteelle, ja nyt laajasta vanhasta metsästä on jäljellä enää murto-osa. Tätä elinympäristöjen katoamista ei talousmetsien luonnonhoidolla pystytä kompensoimaan.

Pinta-ala 31 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

Retkikartta:  https://www.retkikartta.fi/?ma...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita