Ruovesi, Metsisiankangas

Tämä ympäristön tehokkaasti hoidetuista metsistä selkeästi erottuva saareke on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena aiemmista keveistä harvennuksista huolimatta. Pääosin kuusivaltainen metsä on monin paikoin erittäin runsaslahopuustoista täyttäen METSO-kriteerit luokassa I.

Lahopuuta on kaikissa lahoasteissa. Reunoilla ja kumpareiden välissä on reheviäkin soistuneita painanteita, joissa kasvaa metsäkortetta ja saniaisia.

Kohde sijaitsee noin kilometrin päässä Musturin vanhojen metsien suojelualueesta. Välialue ja osa esimerkkikohteesta on Metsähallituksen ”monimuotoisuuden erityisaluetta”. Monimuotoisuuden erityisalueilla tehdään jopa tavanomaisia avohakkuita. Metsisiankankaan metsään on suunniteltu pienaukkohakkuita, jossa metsä pirstotaan pienillä aukoilla ja välit harvennetaan rajusti. Monimuotoisuutta tällainen ei monimuotoisessa metsässä lisää, vaan hävittää.

Pinta-ala 6,9 ha  

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita