Saarikangas, Puolanka

Saarikangas sijaitsee Jalaskylän itäpuolella, pari kilometriä Hyrynsalmen rajalta ja melko lähellä Suomussalmenkin rajaa.

Varsinaisesta Saarikankaasta puolet, metsätien itäpuoli, on luontokohteena ja ekologisena yhteytenä, mutta puolet ikimetsästä on vailla mitään suojaa.

Viereisiä vastaavia metsiä on viime vuosina hävitetty avohakkuilla.
Mitään järkiperustetta sille, että puolet Saarikankaan ikimetsäalueesta on jätetty hakkuisiin, on vaikea keksiä.

Hakkuita on tehty viimeksi justeeriaikaan, jolloin alueelta on poimittu suurimpia mäntyjä. Vanhan mäntymetsän ylispuustona huojuvat monisatavuotiaat männyt.

Jättihaavat, soistuneet painanteet ja kesäkuun 2021 alun maastokäynnillä laulaneet sinipyrstöt täydentävät ikimetsän kuvaa. Lajistoa alueelta ei etsitty, mutta ikimetsä elättää varmasti myös merkittävää metsien uhanalaista lajistoa.

Rajauksen eteläpuoliskon vastaava metsä on poimintahakattu ilmeisesti jonkinlaisella jatkuvan kasvatuksen hakkuulla. Ikimännyt ja vanhat kuuset mahdollistavat kuitenkin edelleen alueen luonnonmetsien säilyttämisen nykyisen laajuisena merkittävänä kokonaisuutena. Vanhoja metsiä jatkuu kaistaleina myös Saarijärven rannoille ja lähisoiden reunoille sekä saarekkeisiin.

Yhdessä jo aiemmin alue-ekologiseen verkostoon sisällytettyjen kohteiden kanssa Saarikankaan luonnonmetsä muodostaa erittäin hienon ja arvokkaan ikimetsäkokonaisuuden.

Pinta-ala 33 ha.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita