Särkkäjärvi, Kuhmo

Esimerkkikohde Lentuan luoteispuolella koostuu Särkkäjärven pohjoisrannan vanhoista metsistä ja siitä pitkänä häntänä itään jatkuvan, soita ja vesistöjä halkovan jyrkkärinteisen Liminsärkän harjumänniköistä.

Koko rajauksen matkalla kulkee Sinisen polun retkeilyreitti. Alue kuuluukin Sinisen polun virkistysmetsään, jota ei kuitenkaan ole suojeltu.

Rajauksen upeimmat aarniomaiset metsät Särkkäjärven länsipäässä ovat Metsähallituksen tuoreen hakkuusuunnitelman kohteena. Metsätyyppi vaihtelee kelojen kirjomista, karuista kuivahkon kankaan männiköistä lehtomaisen ja tuoreen kankaan kuusikoihin, joita täplittävät järeät haavat.

Eri-ikäistä lahopuuta ja vanhoja puita on runsaasti, ja mäntylahopuun jatkumo on hyvä. Polkua ympäröivä metsä kätkee sisäänsä myös kausikosteikoita ja kosteita painanteita.

Idempänä rajaus kattaa Särkkäjärven rantametsää. Kapustavaaran kohdalla luonnonmetsä levenee särkän pohjoispuolisiin luonnontilaisiin korpiin ja niitä jyrkillä rinteillä reunustaviin vanhoihin havumetsiin. Tästä itään päin rajaus jatkuu Hirvilampien ja avosoiden välissä kiemurtelevana sekä Liminsärkän maisemallisesti, geologisesti ja virkistyskäytöllisestikin arvokkaana harjumetsänä aina Iivantiiran tielle saakka.

Maastokäynti kohteelle tehtiin elokuussa 2021. Sen aikana alueen metsistä kirjatut havainnot kattoivat 6 vaarantunutta, 13 silmälläpidettävää ja 7 muuta vanhojen metsien lajia.

Kohteen pinta-ala on 115 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita