Salla, Iso Kuserovaara

Nämä Suksenpaistaman laajan suojelualueen ja Metsähallituksen säästökohteeksi määrittämän Palotunturien–Ison Kuserovaaran alueen toisiinsa kytkevät luonnonmetsät ovat kapeita noin 70 metrin levyisiä kaistaleita, joiden välit on aikanaan avohakattu. Luonnonmetsiä on silti tämän suojelukohteiden välisen alueen pinta-alasta noin puolet, josta vain muutama kaistale on määritetty luontokohteiksi. Kaikki loput alueen luonnonmetsät Metsähallitus ilmoitti avohakattaviksi vuosina 2020 ja 2021, mukaan lukien kaistaleen, jota pitkin kulkee UKK-reitti.

Palotunturin ja Ison Kuserovaaran rinnemetsät ovat lähinnä luonnontilaisia, pääosin tuoreen kankaan paksusammalkuusikoita. Suuria mäntyjä ja pystykeloja esiintyy lähinnä kuusikon ylispuina, mutta kuivemmilla ja valoisammilla paikoilla on mäntyvaltaisiakin kuvioita. Lahopuuta esiintyy runsaasti, samoin kuin vanhoja koivuja ja raitoja. Kartoituksessa havaittu lajisto on tyypillistä vanhojen metsien lajistoa.

Yksityisomistuksessa ollut, eteläisin osa näistä suojelualueiden välisistä luonnonmetsistä suojeltiin vastikään, todennäköisesti valtiorahoitteisesti. Nähtäväksi jää, hakkaako valtionyhtiö laadultaan vastaavia, mutta jo valtion omistuksessa olevia, nyt kokonaan suojelukohteiden ympäröimiä metsiä. Alue sopisi hyvin liitettäväksi Sallan kansallispuistoon yhdessä viereisten suojelualueiden, Vilmatunturin suojelualueen ja näiden välisten valtionmaiden kanssa.

Pinta-ala 44 ha

Karttapaikka:  https://asiointi.maanmittausla...    

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita