Salla, Lehtikorkia

Lehtikorkian nimi kuvaa mainiosti tätä luonnonmetsien peittämää vaaraa Vilmatunturin suojelualueen rajalla. Metsät kasvavat 300–380 metrin korkeudella merenpinnasta ja lehtipuun määrä kuusen hallitsemilla tuoreilla kankailla on huomattava.

Metsät eivät pääsääntöisesti huimaa päätä latvojen korkeudella, mutta soiden ja norojen kirjomat rinteet koivuineen, raitoineen ja haapoineen tuovat näille luonnonmetsille viehättävän ilmeen.

Alueen lajisto on vailla kunnon selvitystä, mutta esimerkiksi koivupökkelöiden ja vanhojen raitojen runsaus mahdollistaa monien harvinaisten jäkälälajien esiintymisen. Ison Kuserovaaran esimerkkikohteen tavoin Lehtikorkian luonnonmetsät sopisivat liitettäväksi Sallan kansallispuistoon yhdessä puiston lounaispuolisen laajan valtionmaan kanssa. Lehtikorkian metsät ovat kyseisen seudun laajin yhtenäinen, vailla suojelustatusta oleva luonnonmetsäalue. Tällä hetkellä Lehtikorkian laki on statukseltaan vain maisemakohde Metsähallituksen alue-ekologisella kartalla.

Pinta-ala 225 ha

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma...

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita