Salmivaara, Valtimo, Nurmes

Salmivaaran alue Pohjois-Valtimossa lähellä Sotkamon rajaa on ollut ympäristöjärjestöjen suojeluesitys-kohteena jo 1990-luvulta alkaen. Tätä vanhojen metsien suojelualueisiin sekä soidensuojelualueeseen rajautuvaa kohdetta on vuosien varrella suojeltu pala kerrallaan eri prosesseissa, viimeksi alue-ekologisen verkoston päivityksessä keväällä 2020. Esimerkkikohteen luonnoltaan todella arvokkaat vanhat mäntymetsät jäivät kuitenkin jostain syystä viimeisimmänkin suojelupäätöksen ulkopuolelle, ja on nyt suunniteltu hakattaviksi.

Pinta-ala 21 ha

Salmivaaran alue Pohjois-Valtimossa lähellä Sotkamon rajaa on ollut ympäristöjärjestöjen suojeluesityskohteena jo 1990-luvulta alkaen. Tätä vanhojen metsien suojelualueisiin sekä soidensuojelualueeseen rajautuvaa kohdetta on vuosien varrella suojeltu pala kerrallaan eri prosesseissa, viimeksi alue-ekologisen verkoston päivityksessä keväällä 2020. Esimerkkikohteen luonnoltaan todella arvokkaat vanhat mäntymetsät jäivät kuitenkin jostain syystä viimeisimmänkin suojelupäätöksen ulkopuolelle, ja on nyt suunniteltu hakattaviksi.

Salmivaaran alueen mäntyluontoarvot ovat poikkeuksellisen suuret. Rajauksen metsät ovat kauttaaltaan jatkumomänniköitä, joissa esiintyy satojen vuosien ikäisiä aihkeja, keloja ja ikivanhoja järeitä mäntymaapuita.  Osa metsistä on todellisia ikimänniköitä. Lisäksi rajaukseen kuuluu vanhoja luonnontilaisen kaltaisia mäntymetsiä, joissa on vaihtelevasti vanhaa lahopuuta, keloja ja merkkejä metsäpaloista. Tuoretta lahopuuta on runsaasti esimerkiksi Heikinlammen kaakkoispuolella. Väärälammen eteläpuolista suoraan suojelualueeseen rajoittuvaa mäntymetsää on väljennyshakattu, mutta puustossa on yleisesti poikkeuksellisen vanhoja kilpikaarnaisia ja palokoroisia mäntyjättiläisiä sekä järeitä keloja. Kuviolla kartoittajan vastaanotti alueellisesti uhanalainen kuukkeli.

Hakkuusuunnitelman alueelle tehtiin maastokäynti elokuussa 2020. Yhteensä noin 20 hehtaarin alueella havaittiin 61 vaarantuneen, 36 silmälläpidettävän ja 10 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Vanhojen metsien linnuista tavattiin erittäin uhanalainen hömötiainen, vaarantunut töyhtötiainen ja yllä mainittu kuukkeli. Punaisen kirjan lajeja suunnitellulta hakkuualueelta tavattiin 18.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita