Sammakkovaara, Suomussalmi

Sammakkovaara sijaitsee Suomussalmen kunnan pohjoisosassa Piispajärvellä. Moniosaisen kohteen osat rajautuvat Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemaan metsäalueeseen.

Kohde on esimerkki valtion luonnonmetsästä, josta on syystä tai toisesta tähän päivään mennessä suojeltu vain osa. Suojelemattomilla osilla on myös toistaiseksi hakkaamattomia leimikoita vuosilta 2020 ja 2006.

Osa esimerkkikohteen metsistä on käytännössä kirveenkoskemattomia, jättimäisten aihkimäntyjen kirjomia ikimetsiä. Pohjoisosassa Romeikon ja Isomurron alueella on arviolta 150-vuotiaita mäntyvaltaisia sekapuustoisia vanhoja metsiä, joilla on tehty vain vanhoja harsintahakkuita.

Luonnonmetsien rakennepiirteistä näissä metsissä on luontaisesti syntyneen vanhan puuston lisäksi esimerkiksi ikivanhoja aihkimäntyjä, palojälkiä sekä monipuolista ja lajistollisesti laadukasta lahopuustoa. Rajauksella on myös kosteita, haapasekapuustoisia korpimetsiä.

Kohteen lajisto tunnetaan heikosti, mutta sen eri osiin syyskuussa 2021 tehdyllä nopealla maastokäynnillä kirjattiin 52 havaintoa, jotka kattoivat 6 vaarantunutta, 8 silmälläpidettävää ja 8 muuta vanhojen metsien lajia.

Pinta-ala 93 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita