Saukkolampi, Ikaalinen

Saukkolammella Ikaalisten kunnan koillisosassa sijaitseva kaksiosainen vanha metsä on avohakkuusuun-nitelman kohteena. Pohjoisempi osa-alue koostuu poikkeuksellisen runsaslahopuustoisesta vanhasta kuusimetsästä sekä luonnontilaisista ja sen kaltaisista korpilaikuista.

Pinta-ala 7,1 ha

Saukkolammella Ikaalisten kunnan koillisosassa sijaitseva kaksiosainen vanha metsä on avohakkuusuunnitelman kohteena. Pohjoisempi osa-alue koostuu poikkeuksellisen runsaslahopuustoisesta vanhasta kuusimetsästä sekä luonnontilaisista ja sen kaltaisista korpilaikuista. Lahopuustoa on useita kymmeniä kuutiometrejä hehtaarilla. Metsän sisällä kulkija on kuin laajemmankin ikimetsän syleilyssä.  [Metsähallituksen (suull. tieto 4.12.2020) mukaan tämä osa metsästä muuttuu avohakkuukohteesta suojelluksi luontokohteeksi.]

Eteläisempi osa oli hieman niukempilahopuustoinen, mutta rakenteeltaan luonnontilainen tiheä sammalpeitteinen kuusikko, joka rajautui pohjoislaidaltaan luonnontilaiseen korpeen. [Tämä osa avohakattiin loka-marraskuun vaihteessa 2020.]

Kohteelle tehtiin pikavisiitti heinäkuussa 2020. Käynnillä todettiin metsän rakennepiirteiden selkeät suojeluarvot ja sen ohessa havaittiin 2 vaarantuneen, 1 alueellisesti uhanalaisen, 2 silmälläpidettävän ja 3 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita