Savukoski, Angelvaarat

Läntisen Savukosken Tanhuan maisemaa hallitsevat Angelvaarat ovat jyrkkärinteisiä vaaroja, joiden huippujen ja rinteiden jäljellä olevat ikivanhat metsät ovat hyvin edustavia. Vaaroista suuremmasta, Alimmaisesta Angelvaarasta on hakkuilta säästynyt laki sekä jyrkemmin viettävät länsipuolen rinteet. Ylimmäinen Angelvaara on säästynyt paremmin avohakkuilta pohjoisrinteitä lukuunottamatta.

Alimmaisen Angelvaaran kuivahkon ja kuivan kankaan ikimänniköissä kasvaa satojen vuosien ikäisiä aihkeja, ja ikivanhalla lahopuulla viihtyvät aarniometsien kääpälajit. Metsähallitus on määrittänyt epäviralliseksi säästökohteeksi vain luoteisnurkan. Loput tästä pääosin luonnontilaisesta alueesta on tavallista talousmetsää.

Ylimmäisestä Angelvaarasta epäviralliseksi säästökohteeksi on määritetty yli puolet. Kokonaan suojelemattoman itärinteen männiköt ovat järeäpuustoisia. Kaakkoisrinteen notkelmassa esiintyy myös hyvin lahopuustoista tuoreen kankaan sekametsää, suojaisaa pienilmastoa vaativine lajeineen.

Viimeisten 16 vuoden aikana Metsähallitus on avohakannut vaaroilla jopa yli 300 metrin korkeudella merenpinnasta.

Pinta-ala 100 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?mapId=26297

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita