Savukoski, Palo-Hangasseljät

Koukkutunturin luonnonsuojelualueeseen ja Maltion luonnonpuiston kupeessa kasvavat Palo-Hangasselkien ikimänniköt ovat jäljellä olevilta osiltaan valtaosin hyvin kivisiä ja hidaskasvuisia, kivikoiden välisten parempikasvuisten kankaiden ollessa hakattu 2000- ja 2010-luvulla. Silti paikoin on jäljellä näytteitä siitä, millaista metsää hakkuissa on menetetty.

Esimerkiksi suoraan luonnonpuistoon rajautuvien Kiistemurustanselän männiköiden latvat kohoavat paikoin yhä korkeuksiin. Lahopuuta esiintyy parhaimmilla kasvupaikoilla erittäin runsaasti, kivisemmilläkin alueilla merkittävästi.

Sijaiten kahden merkittävän luonnonsuojelualueen kainalossa Palo-Hangasselkien luonnonmetsät ovat hyvin arvokkaita niitä kirjovista hakkuualoista huolimatta. Alueen lajistoa ei ole tutkittu, mutta potentiaali erittäin harvinaisten ja uhanalaiten aarnimänniköiden lajien esiintymiseen on korkea.

Pinta-ala 503 ha

https://asiointi.maanmittausla...  

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita