Savukoski, Routsukainen

Kemijoen ja Maltion luonnonpuiston välissä kohoavien Kaltiovaaran, Routsukaisen ja Pikku-Routsukaisen yli 300 metrin korkeudella merenpinnasta kasvavat luonnonmetsät ovat menneiden myrskytuhojen ja ilmaston lämpenemisen vuoksi melko nopeakasvuisessa metsän kehityskulun eli sukkession vaiheessa. Vaikka metsien ulkonäkö ei muistutakaan tyypillistä ikimetsää, ne ovat pääosin luonnontilaisia. Kaltiovaaralla metsätalouden jälkiä on havaittavissa jonkin verran alarinteillä.

Metsät ovat männyn hallitsemia, koivujen täplittämiä kuivahkoja kankaita. Varjoisammilla rinteillä esiintyy merkittävästi myös kuusta. Lahopuuta on kauttaaltaan jonkin verran, ja suuri osa siitä on vanhaa mäntylahopuuta. Uhanalaista luonnonmetsien lajistoa esiintyy alueella pikaisen kartoituksen perusteella.

Puuston voimakkaan eri-ikäisrakenteisuuden vuoksi Routsukaisen luonnonmetsien ilme on vaihteleva. Vanhojen, lyhytkasvuisten aihkimäntyjen latvat jäävät jo monin paikoin nuorempien, toistaiseksi merkittäviltä latvakatkoilta säästyneiden puiden varjoon. Kohde on hieno esimerkki pohjoisessa ja korkealla sijaitsevan luonnonmetsän erilaisista kehitysvaiheista.

Pinta-ala 384 ha 

https://asiointi.maanmittausla...   

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita