Savukoski, Rouvoivanselkä

Soklin alueella sijaitsevat Rouvoivanselän metsät ovat vanhapuustoisia mäntykankaita, joilla näkyvien metsätalouden jälkien voimakkuus vaihtelee paljon. Edustavampia ikimänniköitä löytyy esimerkiksi Rouvoivanlaen etelärinteeltä. Jääkauden jäljet näkyvät hienosti hiekkakankaiden maastonmuotojen vaihtelussa.

Lajistoa alueella on tutkittu vähän, mutta löydettyjen esiintymien perusteella alueella on vanhoille luonnonmetsille tyypillistä lajistoa.

Nämä kapeaa Törmäojan luonnonsuojelualuetta reunustavat vanhapuustoiset mäntykankaat olisi syytä suojella uusilta hakkuilta. Viimeksi Metsähallitus hakkasi esimerkkirajauksen alueella syksyllä 2022.

Yhdessä muiden arvokkaiden, osin jopa ainutlaatuisten luontotyyppiensä kanssa koko Soklin alue muodostaa monimuotoisuuskeskittymän Värriön luonnonpuiston ja UKK-puiston välille. Koko alueen laajaa suojelua ovatkin ehdottaneet muun muassa alueen poronhoitajat ja paikallinen luonnonsuojeluyhdistys.

Pinta-ala 385 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita