Savukoski, Uuravaara

Vintilänkairan ja Kemijoen välissä sijaitsevan Uuravaaran vanhat metsät ovat säästyneet lähiympäristöä paremmin metsätalouden vaikutukselta. Suonlaiteiden puustoisine soineen ja luonnonmetsineen ne muodostavat yhtenäisen ja hyvin arvokkaan, Vintilänkairan luonnonsuojelualuetta tukevan kokonaisuuden.

Louhikkoisimmilla rinteillä ja vaaran laella mäntyvaltaiset metsät ovat luonnontilassa ja näyttävien aihkimäntyjen kirjomia. Rajauksen eteläosan alemmilla rinteillä metsätalouden jälkiä on nähtävissä, mutta elävän ja kuolleen puun jatkumo ei ole katkennut.

Yhtenäinen metsäalue on supistunut voimakkaasti avohakkuissa viimeisen vuosikymmenen aikana. Kemijokivarresta vastaavat alueet ovat käyneet hyvin vähiin Savukoskellakin.

Pinta-ala 242 ha

https://asiointi.maanmittausla...  

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita